top of page

Oproep

De opdrachtgever en de kunstenaar zijn de hoofdrolspelers binnen de Pilootprojecten Kunst in Opdracht. Ten aanzien van beiden worden bepaalde verwachtingen qua visie en vaardigheden geëist.

 

 

Oproep opdrachtgevers
DEADLINE 30 april 2014

 

Het opzet van deze pilootprojecten appelleert aan de verbeeldingskracht en het engagement van de opdrachtgever. Het grote verschil met het kopen van een bestaand kunstwerk en het geven van een opdracht voor een kunstwerk dat er nog niet is, ligt in de relaties en verbindingen die opdrachtgever en kunstenaar en eventuele andere actoren aangaan, in de samenwerking en het proces dat iedereen samen gaat doormaken. Door de grenzen van de opdracht te overstijgen, de banden met de vastgeroeste kaders en vaststaande ideeën los te laten, kan de opdrachtgever zijn maatschappelijk engagement valoriseren.

 

 

Oproep kunstenaars
> DEADLINE 23 mei 2014

 

De professionele kunstenaar wordt aangesproken om bij te dragen aan de artistieke en culturele verrijking van de (semi)publieke ruimte. Vanuit een artistieke bendadering kan hij een context, een plek, een publiek voeden. De kunstenaar wordt naast zijn artistiek innovatieve capaciteiten ook aangesproken op zijn procesbereidheid en zijn vermogen om zijn rol en positie in de (semi)publieke ruimte op een sterke en vernieuwende manier uit te bouwen.

 

 

bottom of page