top of page

WORKSHOPS

Nu de vijf pilootprojecten in de productiefase zijn beland, is er meer dan genoeg voer voorhanden om thema's als participatie, autonomie, publiek domein maken uit te diepen. De concrete voortgang in elk van de pilootprojecten gebruiken we als directe aanleiding voor een publiek gesprek. Op elk van de vijf locaties organiseren we daarom publieke workshops voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars die zich verder willen verdiepen in de veellagige materie van kunst in opdracht.

_____________________________________________________

De workshops In Genk en Antwerpen vonden plaats in najaar 2016. In het voorjaar 2017 zijn Ressegem, Gent en Aalst aan de beurt.

Workshop #1: PARTICIPATIE

Pilootproject Genk - 25 november 2016

Workshop #2: AUTONOMIE

Pilootproject Provincie Antwerpen - 14 december 2016

Workshop #3: REFLECTIE OP HET PUBLIEK DOMEIN

Pilootproject Ressegem - 24 maart 2017 - 14-17u

Workshop #4:

Pilootproject Gent - 27 april 2017 - vanaf 12u
 

Workshop #5:

Pilootproject Aalst - 5 mei  2017

_____________________________________________________

Uitnodiging?

Voor een persoonlijke uitnodiging voor de workshops in Ressegem, Gent en Aalst, of praktische vragen, mail naar Karolien Jansen (Departement CJSM). 

Achtergrond en context
Katrien Laenen
(kunstcel Departement CJM) en An Seurinck (Kunstenpunt)

Workshop Kunst in Opdracht #1:

KUNST EN VERBINDING: PARTICIPATIE IN KUNSTOPDRACHTEN Genk, 25 november 2016 Stad Genk gaf aan kunstenaarsduo Denicolai en Provoost de opdracht het Heilig Hartmonument als toetssteen te gebruiken om het gebruik en de betekenis van het monument te bevragen en te onderzoeken. Van bij de opdrachtformulering werd participatie door de opdrachtgever aangestipt als een belangrijke insteek. Meer info: http://kunsten.be/kalender/3798-workshop-kunst-in-opdracht-3-reflectie-op-het-publieke-domein

Heilig Hart Monument, Stad Genk

Pilootproject Stad Genk M O N U M E N T Naar aanleiding van weerstanden en weerkerende vragen rond nieuwe monumenten werd de Stad Genk uitgedaagd om tot een werkbare attitude te komen in het omgaan met herdenking. Een ‘herdenken’ van het Heilig Hartmonument was aanleiding voor het bevragen van het monumentale en de relatie met kunst in de publieke ruimte. Een relevant voorbeeld in een breder debat omtrent de toekomst van het monument.

Tondeliersite, Tondelier & Stad Gent

Pilootproject Stad Gent & Tondelier NV N I E U W E W I J K T O N D E L I E R In deze opdracht staat een private speler ambitieus mee aan het roer en geeft een krachtig signaal dat kunst in het publieke domein niet louter een zaak is van publieke overheden. De betrokkenheid van een private partner in de ontwikkeling van publieke domein en de ambitie om de rol van kunst daarin op niet-traditionele wijze te laten onderzoeken door kunstenaars, biedt een inspirerend voorbeeld.

Collectie, Provincie Antwerpen

Pilootproject provincie Antwerpen O P E N B A A R H E I D & C O L L E C T I E Deze schijnbaar klassieke aanleiding voor een kunstintegratie biedt een ongebruikelijk uitgangspunt voor een artistiek onderzoek. De opdrachtgever is met een team van bemiddelaars/curatoren/kunstenaars op een grensverleggende manier aan de slag gegaan met kritische reflectie rond collectievorming en -beheer door een publieke overheid.

FICHE_Aalst, Denderzone 09-2015.01

Describe your image.

Workshop #3:

REFLECTIE OP HET PUBLIEK DOMEIN

Pilootproject Ressegem

24 maart 2017

Plaats & tijdstip

De Pastorie, Sint-Mauritsplein 9, 9551 Herzele
24 maart 2017, 14u-17u (onthaal vanaf 13u30)

 

Inschrijven

Voor de workshop in Ressegem kan je nu aanmelden.

Inschrijven is gratis maar verplicht via het online-inschrijvingsformulier.

Reflectie op het publiek domein

De gemeente Herzele, waarvan Ressegem een deelgemeente is, gaf in het kader van het pilootproject aan kunstenaars Birthe Leemeijer en David Helbich de opdracht om de centrale open ruimte in het dorp als uitgangspunt te nemen voor een verkenning van verschillen in visie op en beleving/waardering van die open ruimte.

Daar waar het pilootproject in zijn artistieke onderzoeksfase en selectie een vliegende start kende, botsten opdrachtgever en kunstenaars in de voorbereiding van de realisatiefase op de beperkende voorwaarden die het publieke domein stelt.

Hoewel de centraal gelegen weide en akker in het dorp al jaren deel uitmaken van een publiek debat en als het ware haast publiek gedachtegoed zijn geworden, is een artistieke ingreep op deze plek geen evidentie door de eigendomsstructuur van de locatie.

Programma

We laten in de workshop kunstenaar Birthe Leemeijer aan het woord over het concept dat ze samen met David Helbich ontwikkelde voor de kunstopdracht. Hoe zullen ze omgaan met het gegeven dat de centraal gelegen weide en akker zelf voorlopig niet ter beschikking zijn? Wat betekenen beperkende randvoorwaarden vanuit de praktijk van de kunstenaar als je werkt in het publieke domein?

 

Koen Stuyven (expert publiek domein, Vectris) gaat daarna nader in op de diverse randvoorwaarden waarmee kunstenaars, bemiddelaars en opdrachtgevers mee kunnen worden geconfronteerd als ze werken in het publieke domein.

 

Bemiddelaar Nils Van Beek schetst een breder kader omtrent de betekenis van het publieke domein voor de kunst. Wat kan kunst losmaken met betrekking tot de verbeelding van het publieke domein, los van alle randvoorwaarden? Hoe kunnen kunstenaars en bewoners een reflectie bieden op het publieke domein?

We sluiten af met een rondetafelgesprek onder leiding van moderator Chris Keulemans.

________________________________________________________________________

Uitnodiging?

Voor een persoonlijke uitnodiging voor de workshops in Ressegem, Gent en Aalst, of praktische vragen, mail naar Karolien Jansen (Departement CJM). 

Achtergrond en context
Katrien Laenen
(kunstcel Departement CJM) en An Seurinck (Kunstenpunt)

bottom of page