top of page

Inschrijvingsformulier opdrachtgevers

Het inschrijvingsformulier voor de opdrachtgevers kan hier gedownload worden:

 

Inschrijvingsformulier opdrachtgevers (.doc)

 

Gelieve 1 exemplaar van dit document ingevuld op te slaan op uw computer en als pdf te mailen naar

 

pilootprojecten@bamart.be
 

(onderwerp: kandidatuur Pilootprojecten Kunst in Opdracht - uw naam)
 

Bijkomend wordt gevraagd om 1 exemplaar af te printen, te ondertekenen en met de post te bezorgen met vermelding

‘kandidatuur Pilootprojecten Kunst in Opdracht’ aan
 

BAM

Coördinator Pilootprojecten

Bijlokekaai 7d

9000 Gent
 

De volgende bijlagen kunnen bij voorkeur per email verstuurd worden:
 

A. Eventueel extra informatie opdrachtgever

B. Eventueel visueel materiaal over voorgestelde context/ plek

C. Eventueel intentieverklaringen van projectpartners (te bezorgen ten laatste een maand na de selectie als pilootproject)
 

Hou rekening met de beperkte bestandsgrootte bij het verzenden van e-mails.
 

 

Door de ondertekening van dit document verklaren de initiatiefnemer en zijn eventuele projectpartners:
 

- Het project in te schrijven voor de procedure voor deelname aan de Pilootprojecten Kunst in Opdracht;

- de voorwaarden te kennen zoals vermeld in het reglement van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht;

- de toelating te geven aan de organiserende partijen om kosteloos gebruik te maken van geleverde teksten en beeldmateriaal voor de communicatie rond de Pilootprojecten Kunst in Opdracht;

- bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de publicaties rond de Pilootprojecten Kunst in Opdracht door onder meer geschikt beeldmateriaal aan te leveren en eventueel ontbrekende gegevens aan te vullen;

- bereid te zijn om medewerking te verlenen aan pers- en mediamomenten in het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht. 

 

 

 

bottom of page