top of page

Oproep kunstenaars

De Pilootprojecten bieden een unieke kans om nieuw werk te creëren voor een gemotiveerde opdrachtgever, onder begeleiding van professionele artistieke en technische experts. 

 

 

Uitdagingen voor de kunstenaar

 

> Een bijzonder kunstwerk creëren voor de publieke ruimte, voor een specifieke context en een specifieke opdrachtgever.

 

> De bestaande ideeën over kunst in opdracht openbreken: wat kan de publieke ruimte in de 21e eeuw betekenen?

 

> Klassieke tegenstellingen uitdagen: permanent/tijdelijk, materieel/immaterieel, duurzaam/tijdelijk, locatiegebonden/locatieloos, klassieke/nieuwe media …

 

> Deelnemen aan een ontwikkelingstraject met veel betrokkenen (opdrachtgever, wetgeving, potentiële gebruikers, breder publiek, ...)

 

> Kennis opbouwen en uitwisselen met vier andere projectteams in een gelijktijdig traject.

 


Voorwaarden voor deelname

 

3 jaar professioneel actief zijn in het hedendaagse beeldendekunstveld in Vlaanderen. 

 

 

Criteria bij selectie

 

> kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar

 

> potentieel van het oeuvre van de kunstenaar in relatie tot de context, motivatie en visie op kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte van

de opdrachtgever

 

> procesbereidheid en motivatie van de kunstenaar

 

 

Procedure en fasering selecties

 

De pilootprojecten zijn testcases en de selectiemethode is een van de variabelen. Er zijn verschillende draaiboeken denkbaar voor selectie bijvoorbeeld via autonome artistieke adviseur, via gesprekken met opdrachtgever, via conceptvoorstellen, via contextonderzoek, ...

Er zal een variatie aan technieken worden gekozen door de stuurgroep  afhankelijk van de vijf gekozen contexten en de voorstellen van de deskundigen.

 

FASE 1 

> mei 2014: stuurgroep selecteert vijf opdrachtgevers, vijf contexten (zie Oproep opdrachtgevers) en nodigt een selectie van deskundigen die voor één of meerdere projecten een plan van aanpak en visie voorstellen 

 

FASE 2 

> juni: stuurgroep kiest uit de antwoorden van de deskundigen per project een scenario voor de begeleiding van de opdrachtgever en de wijze waarop kunstenaar(s) geëngageerd kunnen worden voor de specifieke opdrachten

>zomer: uitwerking opdrachtformulering door de geselecteerde opdracht onder begeleiding van en in samenspraak met de deskundige

 

FASE 3 

> September: selectie van kunstenaars via diverse methodes maar steeds op basis van dezelfde selectiecriteria. Minstens één piloottraject zal worden gerealiseerd met kunstenaars uit de pool. 

> Oktober: presentatie conceptvoorstellen en samenstelling van de 5 'projectteams' (opdrachtgever + deskundige + kunstenaar)

 

 

Realisatie, timing, budget

 

> Minstens één piloottraject zal worden gerealiseerd met kunstenaars uit de pool

 

> De opdrachtgever voorziet minimum 15.000 euro productiebudget dat door de Pilootprojecten wordt verdubbeld.Elk kunstwerk, elke kunstenaar, zal dus beschikken over een budget van minimum 30.000 euro.

 

> De voorstellen worden gerealiseerd in Vlaanderen of Brussel. De productie kan starten vanaf het voorjaar van 2015 en mondt uit in een realisatie ten laatste eind 2017.
 

MELD JE AAN VOOR DE POOL
VAN KUNSTENAARS!
 
Bezorg je kandidatuur voor 23 mei 2014
aan pilootprojecten@bamart.be.
 
 
Wat indienen?

 

De kandidatuurstelling van een kunstenaar moet volgende gegevens bevatten:

- contactgegevens (naam, e-mail, adres, gsm/telefoon, website) 

Bij een kunstenaarscollectief vragen we de contactgegevens van alle leden.

- uitgeschreven motivatie voor deelname, waarin de visie, positie en engagement met betrekking tot kunst in de publieke ruimte en kunst in opdracht geformuleerd wordt (max. 2.500 tekens)

- up-to-date cv

- relevant portfolio

 

Er is geen opgelegd format van inschrijving voor kunstenaars. 

De kunstenaar kan de vorm waarin hij de gevraagde elementen aanbiedt vrij kiezen.

 

Wanneer indienen?

 

DEADLINE is 23 mei 2014 - 17:00 Belgische tijd!

 

Hoe indienen?

 

Voorstellen (motivatie, visie) worden ingediend in het Nederlands Portfolio en CV mogen desgevallend in een andere taal aangeboden worden.

 

Hou rekening met de beperkte bestandsgrootte bij het verzenden van e-mails (max 9 MB). Bijlagen bij voorkeur per e-mail (indien per post: BAM, coördinator pilootprojecten, Bijlokekaai 7d, 9000 Gent) 

 

Na indiening?

 

Elke inzender ontvangt voor ontvangst van het formulier en de eventuele bijlagen een bevestiging per e-mail, die als bewijs van deelname geldt indien aan alle voorwaarden uit de call is voordaan. Elke kandidaat kunstenaar krijgt een bericht van al dan niet selectie ten laatste in oktober 2014 (geen exacte datum bekend momenteel).

Het ontvangen materiaal wordt niet teruggestuurd. De initiatiefnemers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het zoek raken van inschrijvingen door verzending.

 

Reglement
 

Een uitgebreide toelichting van het doel en procesverloop van de pilootprojecten, presentatie van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland is te vinden in het Reglement.

 

FAQ

 

Een antwoord op veel gestelde vragen is te vinden bij de FAQ.

 

bottom of page