top of page

Pilootproject

Stad Aalst & Netwerk

 

Stad Aalst ambieert een achterstand in te halen op het gebied van stedelijke transformatie. De economische basis van de stad is drastisch veranderd en daarmee de ruimtelijke structuur. Ook op sociaal-economisch en demografisch gebied zijn er recent grote ontwikkelingen geweest (immigratie, ‘spoorlijn-migratie’, onderwijs). In het verhaal van stedelijke transformatie dat de Stad Aalst momenteel uitwerkt in een structuurvisie krijgt de Dender een hoofdrol. De Denderzone heeft het potentieel de grootste publieke ruimte van de stad te zijn; de enige die diverse stedelijke ontwikkelingsprojecten met elkaar verbindt; maar een publieke ruimte die zelf (nog) niet ‘betreedbaar’ is.
De complexiteit van deze zone met een scala aan functies vormt in dit pilootproject de backdrop voor een scenario dat focust op samenwerking tussen meerdere stadsdiensten en kunstencentrum Netwerk.

 

Vraag aan de kunst

In deze alliantie van de Stad Aalst en het kunstencentrum Netwerk krijgt kunst een dubbele rol: de opdrachtgevers zullen onder begeleiding van Stroom met elkaar de dialoog aangaan over het potentieel van kunst in de publieke ruimte. Netwerk zal als artistieke gesprekspartner de dialoog over een vernieuwende en gedeeld perspectief aansturen. Samen met bemiddelaar Arno van Roosmalen buigen ze zich over de vraag hoe de stad samen met haar artistieke partner kunst op korte en lange termijn een rol wil geven in de vernieuwing van dit gedifferentieerde gebied.

De kunst is tegelijk aanleiding en resultaat van die dialoog en mag vragen stellen bij de beoogde transformatie en verbindende potentieel op de schaal van deze zone waar een stedelijk weefsel hersteld en ontwikkeld moet worden. Voor Stroom, die als gesprekspartner van de stad Den Haag een gelijkaardige rol speelde als Netwerk in het uitbouwen van een visie in antwoord op belangrijke stedelijke ontwikkelingen, vraagt de uitgestrektheid en de diversiteit van de site met zijn vele potentiele stakeholders, om een benadering waarbij vele opties voor kunsttoepassing open staan: dat kan zowel gaan van een markante ingreep in de zone tot een vrijwel onzichtbare rol in de totstandkoming van interdisciplinaire samenwerking in het transformatieproces van de zone.

 

 

Opdrachtgever: Stad Aalst & Netwerk

Bemiddelaar: Arno van Roosmalen (Stroom)

Projectleider Stroom: Wineke van Muiswinkel

Kunstenaars: Observatorium

bottom of page