top of page

Pilootproject Tondelier

 

De nieuwe Gentse wijk Tondelier is een publiek-private stadsontwikkeling van Stad Gent in samenwerking met projectontwikkelaar Tondelier Development. Deze zal de komende tien jaar vorm krijgen op een voormalige industriële site tussen de bestaande woonwijken Rabot en Blaisantvest in.

Dat de opdrachtgevende partijen deze context actief willen inzetten als achtergrond voor een meerjarig kunstproject in het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht getuigt van groot vertrouwen in wat kunst kan betekenen in relatie tot toekomstgerichte stadsontwikkeling.

 

Vraag aan de kunst

Bemiddelaar Danielle van Zuijlen stelde de opdrachtgevers een aanpak voor waarmee binnen de lokale context wordt gezocht naar zinvolle verbindingen vanuit de kunst, als mede-ontwikkelaar van een ‘lokale cultuur’.

 

Vraag aan de kunstenaars

Vanuit een residentie aan meerdere kunstprojecten moet zich geleidelijk een platform ontwikkelen dat kunstenaars in staat stelt om drie buurten (Rabot – Tondelier - Blaisantvest) op een onafhankelijke manier artistiek te onderzoeken en een langdurig engagement met de wijk aan te gaan.

 

Met deze elementen wordt dit experimenteel pilootproject mogelijk de kiem voor een kleinschalig instituut dat organisch kan groeien vanuit de nieuwe verbindingen tussen bestaande situatie en nieuwe ontwikkelingen, tussen bestaande bewoners en nieuwkomers, en de opgedane kennis ook structureel kan verankeren. 

 

Opdrachtgever: Stad Gent & Tondelier Development

Bemiddelaar: Danielle van Zuijlen

Kunstenaars: Lotte Geeven, Filip Van Dingenen, Stijn Van Dorpe, Kelly Schacht, Petra Stavast

 

bottom of page