top of page

*publicatie*

Naar een stimulerend kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in vlaanderen: 

acht aanbevelingen voor beleid en praktijk

Vanuit de rijke ervaring uit de vijf piloottrajecten wenst de stuurgroep acht aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers en opdrachtgevers. Het vierjarige begeleidingstraject van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht heeft de stuurgroep gesterkt in de overtuiging dat kunst kan bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Artistieke ingrepen kunnen de publieke ruimte opladen met betekenis, en laten ook burgers die zelden of nooit op eigen initiatief in aanraking komen met kunst, delen in de kunstbeleving. De ontwikkeling van een hedendaagse visie op en aanpak van kunst in de publieke ruimte belangt dus iedereen aan.

De erkenning van het maatschappelijk belang van kunst in de publieke ruimte waarin elke burger zich dagelijks beweegt, veronderstelt een professionele aanpak van kunstopdrachten en een stimulerend kunstopdrachtenbeleid. De verwachting bij de publicatie is dat de aanbevelingen zowel op Vlaams als op lokaal niveau op korte en lange termijn zullen leiden tot concrete acties voor en door beleid en praktijk.

Tevens documenteert deze publicatie ook de realisaties van de vijf pilootprojecten.

Info:

Ontvangt u graag een exemplaar, stuur dan een mailtje OF
Download de publicatie:

  deel 1: 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk

  deel 2: 5 pilootprojecten Kunst in Opdracht
ISBN 9789040303968
 

IMG_2444_edited.jpg

Publicatie 'Meer dan object'

Op het symposium 'Verbeelding en publiek domein. Mogelijkheden van kunst in opdracht' werd op 11 december 2015 de publicatie 'Meer dan object' over de Pilootprojecten Kunst in Opdracht gepresenteerd. 

 

Kunst in opdracht levert interessante inzichten, maar evenzeer voer voor discussie. Niet alle betrokkenen delen bij een publieke of publiek-private kunstopdracht hetzelfde perspectief. Opdrachtgever, ontwerper, artistiek deskundige, kunstenaar en publiek hebben elk verschillende prioriteiten en verwachtingen. De uitdaging ligt er dan ook in om vanuit een vlotte samenwerking ruimte te doen ontstaan voor een gedeeld en gedragen kunstproject.

 

In 2013 overtuigde de Vlaamse Bouwmeester de minister van Cultuur, Kunstenpunt en Departement CJM om mede-instigator te zijn van vernieuwing voor deze sector. Onder de titel 'Meer dan object' werden in 2014 de Pilootprojecten Kunst in Opdracht gelanceerd. Doel is om vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren in de publieke ruimte en zo bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders op te rekken en te vernieuwen. 

 

Het boek 'Meer dan object' biedt een tussentijds verslag. De projecten in Herzele, Gent, Genk, Aalst en Antwerpen werken als anatomische theaters waarin de modus operandi van kunst en beleid op de voet kunnen worden gevolgd. 

 

Info:

Ontvangt u graag een exemplaar, stuur dan een mailtje OF
Download hier de publicatie.
ISBN 9789040303722
174 p. 

English version:

The publication is also available in English. Download it here.

bottom of page