Reglement

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ zijn onderdeel van een proces van beleidsontwikkeling en actie rond kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. De samenwerking rond deze Pilootprojecten is voor de partners en alle betrokken opdrachtgevers, kunstenaars en experten een gedeelde zoektocht naar vernieuwing.

  • facebook