top of page

Timing

30 april 2014

Einde projectwerving opdrachtgevers

Tot de deadline kunnen publieke (openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten), semipublieke (gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen), en private opdrachtgevers (op voorwaarde dat het kunstwerk publiek toegankelijk zal zijn) zich kandidaat stellen met hun innovatief projectvoorstel voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht. Aanmelding met het voorziene inschrijvingsformulier.

23 mei 2014

Einde kandidaatstelling pool kunstenaars

In afwachting van de selectie van de 5 opdrachtsituaties voor de pilootprojecten kunnen kunstenaars zich nog tot de nieuwe deadline kandidaat stellen voor de pool van kunstenaars. Lees de oproep voor kunstenaars hier.

mei 2014

Selectie vijf opdrachtgevers

Uit de voorstellen van de opdrachtgevers wordt door de stuurgroep een eerste selectie gemaakt. De geselecteerde opdrachtgevers krijgen de kans om hun project uitgebreider toe te lichten aan de stuurgroep, die vervolgens vijf voorstellen selecteert op basis van de selectiecriteria.

september 2014

Einde visietraject

Na de selectie van vijf opdrachtgevers, kiezen opdrachtgever en stuurgroep per project een deskundige als afsluiting van het visievormingstraject waarbij voor elk van de 5 opdrachtsituaties telkens 3 deskundigen werden gevraagd om een visie en plan van aanpak bij de context van opdracht. 

november 2014

Artistieke selectie

De deskundigen begeleiden de opdrachtgevers in de opdrachtformulering en doen in een plan van aanpak een voorstel voor de wijze waarop kunstenaars voor de kunstopdracht in kwestie worden geselecteerd. Voor de kunstenaarskeuze kunnen de projecten putten uit de pool van kunstenaars. Minstens één project zal met een kunstenaar uit de pool worden gerealiseerd. 

december 2014

Samenstellen projectteams

Na de kunstenaarsselectie stelt de stuurgroep in overleg met de respectievelijke opdrachtgevers vijf projectteams samen bestaande uit opdrachtgever, kunstenaar en externe deskundige(n).Elk projectteam zal bestaan uit een opdrachtgever, een kunstenaar en externe deskundigen die het proces mee zullen begeleiden en hun kennis en expertise delen. Deze projectteams werken de opdrachtformulering en de kunstvoorstellen verder uit tot een definitief concept en contract.

januari 2015

Definitief concept en contract

In een definitief concept wordt de samenwerking en realisatie geformuleerd. Dit wordt geformaliseerd in een contract. Vervolgens start voor elk project een productieproces dat naargelang de context van het project een verschillende duur kan hebben.

voorjaar 2015

Realisatie, monitoring en output

Het productieproces en de realisatie van de kunstopdracht door de projectteams worden ondersteund door de gelijktijdige uitwerking van workshops rond conceptformulering, productie, communicatie, behoud en beheer en andere thema's die relevant zijn in het kader van de pilootprojecten.

juli 2015

Einde begeleidingstraject

De initiatiefnemers voorzien tot de zomer van 2015 begeleiding. Deadline van realisatie van de kunstprojecten is december 2017.

Please reload

bottom of page