top of page

Workshop #1:

Kunst en verbinding: participatie in kunstopdrachten

Pilootproject genk

25 november 2016

Plaats & tijdstip

Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk
25 november 2016, 14u-17u (onthaal vanaf 13u30)

participatie

Stad Genk gaf in het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht aan kunstenaarsduo Denicolai en Provoost de opdracht het Heilig Hartmonument in Genk als toetssteen te gebruiken om het gebruik en de betekenis van het monument te bevragen en te onderzoeken. Van bij de opdrachtformulering werd participatie door de opdrachtgever aangestipt als een belangrijke insteek.

Programma

Kristof Reulens (Stad Genk) en Ronald Van de Sompel (artistiek adviseur) voor het Pilootproject in Genk de ervaringen en verwachtingen van de opdrachtgever en de kunstenaars.

Hiernaast plaatsen we het participatieve traject van het wijkproject geïnitieerd door Wijkgezondheidscentrum Medikuregem. Projectleider Béatrice Cosemans vertelt over de samenwerking en het doorlopen sociaal-artistiek traject met de buurtbewoners, architect Lode Vranken, kunstenaar Sofie Van Der Linden en vzw kleinVerhaal.

Internationale experte Paula Toppila zal de Vlaamse praktijk toetsen vanuit haar expertise en ervaringen. Ze is directeur van het IHME-festival voor hedendaagse kunst in Finland dat elk jaar een opdracht uitschrijft voor een kunstwerk in de publieke ruimte.

We sluiten af met een rondetafelgesprek onder leiding van moderator Don Verboven.

________________________________________________________________

Achtergrond en context
Katrien Laenen
(kunstcel Departement CJM) en An Seurinck (Kunstenpunt)

bottom of page