top of page

Workshop #3:

REFLECTIE OP HET PUBLIEK DOMEIN

Pilootproject Ressegem

24 maart 2017

Plaats & tijdstip

De Pastorie, Sint-Mauritsplein 9, 9551 Herzele
24 maart 2017, 14u-17u (onthaal vanaf 13u30)

Reflectie op het publiek domein

De gemeente Herzele, waarvan Ressegem een deelgemeente is, gaf in het kader van het pilootproject aan kunstenaars Birthe Leemeijer en David Helbich de opdracht om de centrale open ruimte in het dorp als uitgangspunt te nemen voor een verkenning van verschillen in visie op en beleving/waardering van die open ruimte.

Daar waar het pilootproject in zijn artistieke onderzoeksfase en selectie een vliegende start kende, botsten opdrachtgever en kunstenaars in de voorbereiding van de realisatiefase op de beperkende voorwaarden die het publieke domein stelt.

Hoewel de centraal gelegen weide en akker in het dorp al jaren deel uitmaken van een publiek debat en als het ware haast publiek gedachtegoed zijn geworden, is een artistieke ingreep op deze plek geen evidentie door de eigendomsstructuur van de locatie.

Programma

We laten in de workshop kunstenaar Birthe Leemeijer aan het woord over het concept dat ze samen met David Helbich ontwikkelde voor de kunstopdracht. Hoe zullen ze omgaan met het gegeven dat de centraal gelegen weide en akker zelf voorlopig niet ter beschikking zijn? Wat betekenen beperkende randvoorwaarden vanuit de praktijk van de kunstenaar als je werkt in het publieke domein?

 

Koen Stuyven (expert publiek domein, Vectris) gaat daarna nader in op de diverse randvoorwaarden waarmee kunstenaars, bemiddelaars en opdrachtgevers mee kunnen worden geconfronteerd als ze werken in het publieke domein.

 

Bemiddelaar Nils Van Beek schetst een breder kader omtrent de betekenis van het publieke domein voor de kunst. Wat kan kunst losmaken met betrekking tot de verbeelding van het publieke domein, los van alle randvoorwaarden? Hoe kunnen kunstenaars en bewoners een reflectie bieden op het publieke domein?

We sluiten af met een rondetafelgesprek onder leiding van moderator Chris Keulemans.

________________________________________________________________

Achtergrond en context
Katrien Laenen
(kunstcel Departement CJM) en An Seurinck (Kunstenpunt)

bottom of page