top of page

WORKSHOPS

Workshop #5: Aalst

MASTERCLASS: DE MEERWAARDE VAN KUNST IN EEN VERANDERENDE STEDELIJKE CONTEXT 14 juni 2018 van 9u tot 13u Op uitnodiging met: Rudy Luijters, Dirk De Wit, Sara Weyns, Peter Vanden Abeele

Workshop #4: Tondelier Gent

HOE VRIJWAAR JE EEN PLAATS VOOR KUNST BINNEN STADSONTWIKKELING? Met: Danielle van Zuijlen, Petra Stavast, Dyab Abou Jahjah, Lode Vranken 27 april 2017, Gent, 17u-20u

Ressegem_situatieschets_feb17

REFLECTIE OP HET PUBLIEK DOMEIN 24 maart 2017 van 14u tot 17u Daar waar het pilootproject in zijn artistieke onderzoeksfase en selectie een vliegende start kende, botsten opdrachtgever en kunstenaars in de voorbereiding van de realisatiefase op de beperkende voorwaarden die het publiek domein stelt. Wat kan kunst losmaken met betrekking tot de verbeelding van het publiek domein, los van alle randvoorwaarden? Met: Birthe Leemeijer, Koen Stuyven, Nils van Beek

Workshop #1: Genk

KUNST EN VERBINDING: PARTICIPATIE IN KUNSTOPDRACHTEN Genk, 25 november 2016 Stad Genk gaf aan kunstenaarsduo Denicolai en Provoost de opdracht het Heilig Hartmonument als toetssteen te gebruiken om het gebruik en de betekenis van het monument te bevragen en te onderzoeken. Van bij de opdrachtformulering werd participatie door de opdrachtgever aangestipt als een belangrijke insteek. Met: Ronald Van de Sompel, Paula Toppila en Béatrice Cosemans

Workshop #2: Provincie Antwerpen

AUTONOMIE IN OPDRACHTCONTEXT 14 december 2017 Met de bouw van een nieuw provinciehuis realiseert Provincie Antwerpen een reeks kunstopdrachten. De bestaande kunstcollectie van de provincie krijgt er maar voor een fractie onderdak. Wat is de culturele waarde en betekenis van het publieke domein voor deze opdrachtgever die dra zijn culturele bevoegdheid verliest? Met: Nico Dockx, Pieternel Vermoortel en Jeroen Boomgaard.

Nu de vijf pilootprojecten in de productiefase zijn beland, is er meer dan genoeg denkvoer voorhanden om thema's als participatie, autonomie, publiek domein maken, etc uit te diepen. De concrete voortgang in elk van de pilootprojecten gebruiken we als directe aanleiding voor een publiek gesprek. Op elk van de vijf locaties organiseren we daarom publieke workshops voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars die zich verder willen verdiepen in de veellagige materie van kunst in opdracht.

De workshops In Genk en Antwerpen vonden plaats in najaar 2016. In het voorjaar 2017 zijn Ressegem en Gent aan de beurt. Aalst sluit de reeks af met een workshop in juni 2018. 

bottom of page